210.9200287 sales@anova.gr Καρέα 19, 116 36, Αθήνα

Suite CRM_gr

SuiteCRM

Σε ποιους απευθύνεται

 • Θέλετε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις λειτουργίες των πωλήσεων στην επιχείρησή σας;

 • Θέλετε να ενισχύσετε τους πωλητές σας ώστε να πουλάνε πιο έξυπνα και πιο αποτελεσματικά τα προϊόντα σας; Θέλετε να γλυτώνουν χρόνο και καμία ευκαιρία να μην πηγαίνει χαμένη;

 • Θέλετε να έχετε συνοπτική αλλά και αναλυτική εικόνα όλων των λειτουργιών πωλήσεων και marketing της επιχείρησής σας;

 • Θέλετε να αυξήσετε το τζίρο σας χωρίς περισσότερους πωλητές και δαπάνες marketing;

 • Έχετε αναπτύξει δικές σας διαδικασίες πωλήσεων και χρειάζεστε ένα ευέλικτο λογισμικό να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές;

-> Τότε χρειάζεστε το SuiteCRM <-

Τα modules του SuiteCRM  

Το SuiteCRM είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των λειτουργιών πωλήσεων και marketing κατάλληλο για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό από έτοιμα modules, τα πιο βασικά είναι:

Accounts/Οργανισμοί

Οι οργανισμοί – υποψήφιοι πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, πάροχοι λοιπών υπηρεσιών – με τους οποίους συναλλάσσεται η επιχείρηση σας.

Contacts/Επαφές

Τα φυσικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεστε ή επιθυμείτε να συνεργαστείτε. Οι επαφές μπορούν να σχετίζονται με τους Οργανισμούς καθώς και με τις Ευκαιρίες στο CRM σας.

Products/Προϊόντα

Αναλυτικά στοιχεία για τα προϊόντα σας και τις υπηρεσίες σας.

Opportunities/Ευκαιρίες

Οι τρέχουσες “πιστοποιημένες” ευκαιρίες πωλήσεων για την επιχείρηση σας.

Campaigns/ Καμπάνιες

Διαχείριση των μαζικών ενεργειών marketing – όπως email καμπάνιες – που πραγματοποιείτε.

Events/Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνετε ή συμμετέχετε.

Targets/Στόχοι

Πρόκειται για τα φυσικά πρόσωπα αποδέκτες των ενεργειών marketing που πραγματοποιείτε. Γνωρίζετε ελάχιστα πράγματα για αυτούς αλλά ελπίζετε να ανταποκριθούν και να τους μεταφέρετε στην κατηγορία των leads – Μη πιστοποιημένοι δυνητικοί πελάτες.

Leads/Υποψήφιοι πελάτες

Οι μη πιστοποιημένοι δυνητικοί πελάτες σας ανταποκρίθηκαν σε κάποια ενέργεια marketing, τους συναντήσατε σε κάποια εκδήλωση ή σας τους σύστησε κάποιος πελάτης ή συνεργάτης σας. Ελπίζετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία πιστοποίησης τους – qualification – και να τους μεταφέρετε στις επαφές συσχετίζοντας τους με τις αντίστοιχες ευκαιρίες – opportunities.

Emails

Αρχείο με όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα emails συσχετισμένα με «Ευκαιρίες» και «Επαφές» ή Leads.

Calls/Κλήσεις

Αρχείο με όλα τα εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις συσχετισμένες με «Ευκαιρίες» και «Επαφές» ή Leads.

Tasks/Μικρά έργα

Οι γνωστές to do lists για να σας βοηθούν στην διαχείριση των πολλών μικρών εκκρεμοτήτων της καθημερινότητας σας.

Reports/Αναφορές

Το σύστημα διαθέτει πλήθος έτοιμες αναφορές αλλά σας δίνει δυνατότητα να σχεδιάσετε και τις δικές σας ειδικές αναφορές.

Custom/Ειδικά

To SuiteCRM είναι Open Source και επιτρέπει την ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην εφαρμογή νέων modules σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες σας.

Και πολλά άλλα ….

Πως σας βοηθάει το SuiteCRM

Κρίσιμες πληροφορίες για τους παράγοντες ανάπτυξης της επιχείρησης σας – Πελάτες, Προϊόντα, Ευκαιρίες, Δυνητικοί πελάτες, καμπάνιες, Ιστορικό επικοινωνιών, Στοιχεία πωλήσεων – βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια κεντρική βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή στα στελέχη και τη διοίκηση.

Η υλοποίηση του SuiteCRM στην επιχείρηση σας, επιβάλλει μια συγκεκριμένη ροή εργασίας – work flow – για το τo τμήμα πωλήσεων και marketing. Υπάρχει μια σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνεται για κάθε lead και κάθε opportunity. Οι πωλητές ακολουθoύν όλες τις ευκαιρίες/opportunities με τυποποιημένες ενέργειες επικοινωνίας και ενημέρωσης των επαφών ώστε σταδιακά να τους μετακινήσουν σε close won status και να πάρουν την παραγγελία. Το CRM εξασφαλίζει ότι καμμιά ευκαιρία δεν παραμελείται με κίνδυνο να χαθεί.

Αναλυτικές αναφορές σας δίνουν πλήρη εικόνα των λειτουργιών πωλήσεων ανά πάσα στιγμή επιτρέποντας σας, να ασκείτε ορθολογική διοίκηση.

Σε ποιους κλάδους χρησιμοποιείται το SuiteCRM

Λιανικό Εμπόριο, Χονδρικό εμπόριο, Βιομηχανικές επιχειρήσεις, Τουριστικές επιχειρήσεις, Χηματοοικονομικός τομέας, Τουριστικές επιχειρήσεις, Δημόσιος τομέας.

Τι σας προσφέρει η Anova Consulting σε σχέση με το SuiteCRM

 • Εγκατάσταση της εφαρμογής σε cloud server ή σε server στα γραφεία σας

 • Καταγραφή και σχεδίαση των βασικών διαδικασιών της επιχείρησης σας

 • Παραμετροποίηση της εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες και τις διαδικασίες της επιχείρησης σας

 • Εκπαίδευση των χρηστών

 • Σχεδίαση του συστήματος αναφορών

 • Σύνδεση με άλλες εφαρμογές (πχ ERP) για άντληση δεδομένων

 • Τροποποιήσεις και επεκτάσεις υπαρχόντων modules

 • Ανάπτυξη νέων modules κατά παραγγελία

 • Υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας του CRM

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright© 2024, Anova Consulting