Συμπλήρωση στοιχείων ιδρύματος από mob tool (Κλασική Κινητικότητα)