Συμπλήρωση στοιχείων ιδρύματος από mob tool (Διεθνής Κινητικότητα)