Εξερχόμενο προσωπικό - Κλασική - Βασικές λειτουργίες