Εξερχόμενο προσωπικό - Διεθνής - Βασικές λειτουργίες