Εξερχόμενοι φοιτητές - Κλασική - Βασικές λειτουργίες