Εξερχόμενοι φοιτητές - Διεθνής - Βασικές λειτουργίες