Εισερχόμενο προσωπικό - Διεθνής - Βασικές λειτουργίες