ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Όλα τα κενά πρέπει να συμπληρωθούν στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Αφού συμπληρωθεί η αίτηση να αποσταλεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη διεύθυνση:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία ΘΥΕΣΠΑ
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου
ΕΛΛΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: *
ΟΝΟΜΑ: *
ΦΥΛΟ: * Άνδρας Γυναίκα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: *
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΈΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/έτος): *
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: *
ΠΟΛΗ: *
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: *
ΧΩΡΑ: *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ:
ΦΑΞ:
E-MAIL: *
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ή ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:
ΤΜΗΜΑ:
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

-Επίπεδο γνώσης της Νεοελληνικής Γλώσσας
-Κατανόηση προφορικού λόγου:
-Παραγωγή προφορικού λόγου:
-Κατανόηση γραπτού λόγου:
-Παραγωγή γραπτού λόγου:

-Γνώση άλλων γλωσσών:
1:
2:
3:
-Επίπεδο γνώσης:

-Έχετε πάρει ξανά υποτροφία; * Όχι Ναί
-Αν ναι, από ποιόν φορέα και πότε; *

-Έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα; * Όχι Ναί       Από: Έως:
-Σκοπός επίσκεψης:

-Ακαδημαϊκές διακρίσεις ή βραβεία που έχετε λάβει:
-Βιβλία ή άρθρα που έχετε συγγράψει ή δημοσιεύσει:

-Επαγγελματική εμπειρία (Σημειώστε τις θέσεις που κατείχατε, αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη, όνομα και διεύθυνση εργοδότη):
-Επαγγελματική εξέλιξη (Περιγράψτε αν και πώς η υποτροφία αυτή θα σας βοηθήσει στη σταδιοδρομία σας):