Αίτηση Συμμετοχής

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα σπουδών ή σε εξέταση ελληνομάθειας (Επίπεδο Επάρκειας)

Προσωπικές Πληροφορίες Προγράμματα Σπουδών/Εξετάσεις στα οποία επιθυμείτε να συμμετέχετε: *
Επώνυμο: *
Όνομα: *
Φύλο: * Άντρας Γυναίκα
Ημερομηνία Γέννησης (ημέρα/μήνας/έτος): *
Υπηκοότητα: *
Αρ Διαβατηρίου ή Ταυτότητας: *
Διεύθυνση: *
Τ.Κ.:
Περιοχή - Πόλη: *
Χώρα: *
Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: *
Γνώση της Νέας Ελληνικής : Καθόλου Λίγο Μέτρια Καλά Πολύ Καλά
8μηνο (20 ώρες/εβδομάδα) Αρχαίων Ελληνικών (3 ώρες/εβδομάδα)
8μηνο (15 ώρες/εβδομάδα) Θερινό (20 ώρες/εβδομάδα)
8μηνο (6 ώρες/εβδομάδα) Προφορικού Λόγου (6 ώρες/εβδομάδα)
6μηνο (15 ώρες/εβδομάδα) Ρητορικής Τέχνης (3 ώρες/εβδομάδα)
Erasmus (6 ώρες/εβδομάδα) Λογοτεχνίας (3 ώρες/εβδομάδα)
Λατινικών (3 ώρες/εβδομάδα) Προετοιμασίας Εξετάσεων (3 ώρες/εβδομάδα)
Εξέταση Μαΐου Εξέταση Σεπτεμβρίου